OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI
Yönetim kurulumuz 08.12.2023 tarihinde yapmış olduğu toplantıda ; Derneğimizin 14.Olağan Genel Kurul Toplantısının 03/01/2024 Çarşamba günü saat 18:30 da Karabük Yenişehir Spor Kompleksi Konferans Salonunda belirlenen gündem maddelerine uygun yapılmasına, çoğunluk sağlanamaması veya ertelenmesi halinde Genel Kurul 10/01/2024 tarihinde aynı yer , saat ve gündem ile yapılmasına karar vermiştir.

Bu duyuru mesajı tebliğ niteliğindedir.

GÜNDEM

1. Açılış ve Yoklama.
2. Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı.
3. Divan Heyetinin Teşkili
4. 2021–2024 Faaliyet Dönemi Yönetim Kurulu Mali ve İdari Faaliyet Raporunun Okunması. 5. 2021-2024 Faaliyet Dönemi Denetleme Kurulu Raporunun Okunması.
6. Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulu Raporlarının Müzakeresi, Oya Sunulması.
7. 2024–2027 Faaliyet Dönemi Tahmini Bütçesinin Okunması, Müzakeresi ve Fasıllar Arası Aktarma Yetkisinin Yönetim Kurulu’na Verilmesi ve Oya Sunulması.
8. Derneğin Zorunlu Giderlerinin Karşılanabilmesi İçin Hakem, Gözlemci ve Mentörlerin Bütün Müsabaka Tazminatlarından Yapılacak Yüzdelik Kesinti Miktarlarının Belirlenmesi ve Yönetim Kurulu’na Kesintilerin Yapılabilmesi / Toplanabilmesi İçin Yetki Verilmesi.
9. Dernekte İŞ KANUNU AMİR HÜKÜMLERİ ÇERÇEVESİNDE(Personelin Farklı Şekilde İstihdam Edilmelerinde; İdari ve Mali Sorumluluk, İlgili Şube Yönetim Kurulu İle Dernek Şube Yönetimine Ait Olacaktır.) İstihdam Edilen/Edilecek Personele Verilecek Aylık Ücretlerin Tespiti, Ücret Artışlarının ve Diğer Ödentilerin Belirlenmesi, Gerektiğinde İhtiyaç Durumuna Göre İlave Personel Alınması Hususlarındaki Karar Yetkisinin Şube Yönetim Kurulu’na Devredilmesi ve Oya Sunulması
10. Şube Başkanı, Yönetim Kurulu Asil/Yedek Üyeleri, Denetleme Kurulu Asil/Yedek Üyeleri ve Genel Merkez Asil/Yedek Delegeleri Seçimleri.
11. Dilek ve Temenniler.
12. Kapanış.

TFFHGD KARABÜK ŞUBE BAŞKANLIĞI 


Bu haber bugün 2 kez, genel toplamda 252 kez görüntülendi.