• https://www.facebook.com/tffhgdkarabukk
  • https://twitter.com/karabuktffhgd
  • https://www.instagram.com/karabuktffhgd/
13.OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI

                                        Yönetim kurulumuz 11.02.2021 tarihinde yapmış olduğu toplantıda ;


Derneğimizin 13.Olağan Genel Kurul Toplantısının 01/03/2021 Pazartesi günü saat 18:30 ’da Karabük Vali Nafiz Kayalı Konferans Salonunda yapılmasına, çoğunluk sağlanamaması veya ertelenmesi halinde Genel Kurulun 08/03/2021 tarihinde aynı yer , saat ve gündem ile yapılmasına karar vermiştir.

Üyelerimize duyurulur. BU BİLDİRİ TEBLİĞ NİTELİĞİNDEDİR.

 

GÜNDEM:

Madde 1- Açılış ve Yoklama 

Madde 2- Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı.

Madde 3- Divan Heyetinin Teşkili

Madde 4- 2018-2021 Faaliyet Dönemi Yönetim Kurulu Mali ve İdari Faaliyet Raporunun Okunması                                                                                                                                                                                                 Madde 5- Denetleme Kurulu Raporunun Okunması 

Madde 6- Yönetim Kurulu ve Denetleme Raporlarının Müzakeresi , Oya Sunulması

Madde 7- Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulu Raporlarının Ayrı Ayrı İbra Edilmesi

Madde 8- 2021-2024 Faaliyet Dönemi Bütçesinin Okunması , Müzakeresi ve Fasıllar Arası Aktarma Yetkisinin Yönetim Kuruluna Verilmesi ve Oya Sunulması

Madde 9- Derneğin Zorunlu Giderlerinin Karşılanabilmesi İçin Hakem ve Gözlemcilerin Bütün Müsabaka Tazminatlarından Yapılacak Yüzdelik Kesintilerinin Belirlenmesi ve Yönetim Kurulu’na Kesintilerin Yapılabilmesi / Toplanabilmesi için Yetki Verilmesi

Madde 10- Dernekte İŞ KANUNU AMİR HÜKÜMLERİ ÇERÇEVESİNDE( Personelin Farklı Şekilde İstihdam Edilmelerinde; İdari ve Mali Sorumluluk, İlgili Şube Yönetim Kurulu İle Dernek Şube Yönetimine Ait Olacaktır.) İstihdam Edilen/Edilecek Personele Verilecek Aylık Ücretlerin Tespiti, Ücret Artışlarının ve Diğer Ödentilerin Belirlenmesi, Gerektiğinde İhtiyaç Durumuna Göre İlave Personel Alınması Hususlarındaki Karar Yetkisinin Şube Yönetim Kurulu’na Devredilmesi.

Madde 11- Şube Başkanı , Yönetim Kurulu Asil/Yedek Üyeleri , Denetleme Kurulu Asil/Yedek Üyeleri ve Genel Merkez Asil/Yedek Delegeleri Seçimleri

Madde 12- Dilek ve Temenniler

Madde 13- Kapanış

                                                                  TANER TUNCER

                                                                     Yönetim Kurulu Başkanı

  
66 kez okundu

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yapmak için tıklayın